Chuyện tình đẹp như mơ của Duy Mạnh

Chuyện tình đẹp như mơ của Duy Mạnh

Chuyện tình đẹp như mơ của Duy Mạnh

Nội dung: Duy Mạnh - Quỳnh Anh cầu hôn lãng mạn. Chuyện tình đẹp ngây ngất và cái kết không thể mĩ mãn hơn.