Chuyển Sinh Thành Slime

Chuyển Sinh Thành Slime

Chuyển Sinh Thành Slime

Nội dung: Thanh niên Satou Mikami hưởng dương 37 năm, chuyển sinh trở thành slime và xây dựng một đế chế mới cùng với những người bạn quái vật của mình