Chuyện Showbiz: Dương Mịch xuất hiện với mặt đơ cứng, Phan Ngọc Luân phát ngôn gây SỐC

Chuyện Showbiz: Dương Mịch xuất hiện với mặt đơ cứng, Phan Ngọc Luân phát ngôn gây SỐC

Chuyện Showbiz: Dương Mịch xuất hiện với mặt đơ cứng, Phan Ngọc Luân phát ngôn gây SỐC

Nội dung: Phan Ngọc Luân thật vô văn hoá khi phát ngôn gây phẫn nộ về Covid- 19, Dương Mịch xuất hiện với mặt đơ cứng, Chân Tử Đan hợp tác với Tạ Đình Phong sau 15 năm là nội dung tin ngày hôm nay.