CHUYỆN SAO: Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: Đã ra miền Trung viện trợ chưa?

CHUYỆN SAO: Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: Đã ra miền Trung viện trợ chưa?

CHUYỆN SAO: Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: Đã ra miền Trung viện trợ chưa?

Nội dung: Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: 'Đã ra miền Trung viện trợ chưa?' ; Hit 'Con Đường Mưa' của Cao Thái Sơn bị 'bốc hơi' sau khi Nathan Lee mua độc quyền..