Chuyện đó đây: Suýt chết vì uống quá nhiều...nước

Chuyện đó đây: Suýt chết vì uống quá nhiều...nước

Chuyện đó đây: Suýt chết vì uống quá nhiều...nước

Nội dung: Uống quá nhiều nước trong khi chạy marathon, bà Johanna Pakenham (Anh) bị hạ natri máu đến mức hôn mê nhiều ngày.