Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016

Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016

Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016

Nội dung: Đêm chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt 2016 diễn ra tại Thanh Hóa tối 7/8