Chùm ảnh: 11 ngày đêm nỗ lực đưa bé trai lọt vào trụ bê-tông ở Đồng Tháp lên mặt đất

Chùm ảnh: 11 ngày đêm nỗ lực đưa bé trai lọt vào trụ bê-tông ở Đồng Tháp lên mặt đất

Chùm ảnh: 11 ngày đêm nỗ lực đưa bé trai lọt vào trụ bê-tông ở Đồng Tháp lên mặt đất

Nội dung: Theo emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/chum-anh-11-ngay-dem-no-luc-dua-be-trai-lot-vao-tru-be-tong-o-dong-thap-len-mat-dat-c13639.htm