CHÚA QUỶ - THE GOLEM

CHÚA QUỶ - THE GOLEM

CHÚA QUỶ - THE GOLEM

Nội dung: Dịch bệnh đã bùng phát ở một ngôi làng Do Thái. Để cứu sống dân làng, Hanna đã dựa vào thế lực thần bí tạo ra một thực thể lạ. Chính điều này lại là nguồn cơn gieo rắc tội ác.