Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Nội dung: Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đề nghị cập nhật thông tin, thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền để chủ động phòng tránh.