Chống sốt xuất huyết: Bệnh viện dã chiến sẵn sàng

Chống sốt xuất huyết: Bệnh viện dã chiến sẵn sàng

Chống sốt xuất huyết: Bệnh viện dã chiến sẵn sàng

Nội dung: Lo lắng trước tình trạng tại địa bàn Hà Nội đã có hơn 11.000 người bị mắc sốt xuất huyết, lãnh đạo sở Y tế thành phố Hà Nội đã tính tới các phương án thành lập bệnh viện dã chiến để đáp ứng đủ nhu cầu.