Choáng trước cảnh fan xếp hàng dài mua đồ “ủng hộ” Tiêu Chiến

Choáng trước cảnh fan xếp hàng dài mua đồ “ủng hộ” Tiêu Chiến

Choáng trước cảnh fan xếp hàng dài mua đồ “ủng hộ” Tiêu Chiến

Nội dung: Mới đây, cửa hàng thương hiệu mắt kính do Tiêu Chiến làm đại diện đã trở thành tâm điểm mạng xã hội khi fan xếp hàng dài để mua hàng.