Chiếc Đèn Ông Sao

Chiếc Đèn Ông Sao

Chiếc Đèn Ông Sao

Nội dung: Chiếc đèn ông sao” – một bài hát luôn vang lên trong các bữa tiệc trông Trăng của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam khi vui đón Trung Thu. ca khúc như tải hiện lại không gian và sự vui tươi của đêm rằm, tiếng nhộn nhịp của trống, iếng reo vang của các bạn nhỏ như một bức trang toàn mĩ.