Chiếc Áo Của Thỏ Con

Chiếc Áo Của Thỏ Con

Chiếc Áo Của Thỏ Con

Nội dung: "Câu chuyện ""Chiếc áo của thỏ con"" kể về câu chuyện thỏ con với những chiếc áo không vừa vặn với bản thân mình. Câu chuyện dạy trẻ phải biết hài lòng với những gì mình đang có, luôn yêu thương và trân trọng nguồn gốc của mình. Bài đồng dao ""Kéo cưa lừa xẻ"" là bài đồng dao quen thuộc của trẻ em Việt Nam."