Chi Pu và Kim Lý trò chuyện về 'Vệ sĩ Sài Gòn' trên Cà phê sáng

Chi Pu và Kim Lý trò chuyện về 'Vệ sĩ Sài Gòn' trên Cà phê sáng

Chi Pu và Kim Lý trò chuyện về 'Vệ sĩ Sài Gòn' trên Cà phê sáng

Nội dung: Chi Pu và Kim Lý đã cùng MC trò chuyện về bộ phim 'Vệ sĩ Sài Gòn' trong chương trình Cà phê sáng.