Chi Pu nhận được học bổng toàn phần tại Anh

Chi Pu nhận được học bổng toàn phần tại Anh

Chi Pu nhận được học bổng toàn phần tại Anh

Nội dung: Nữ diễn viên được tặng suất học bổng toàn phần để nâng cao chuyên môn trong hai tháng ở nước ngoài.