Chi Pu bị bé gái 7 tuổi hát siêu đỉnh phạt nhảy Bống Bống Bang Bang

Chi Pu bị bé gái 7 tuổi hát siêu đỉnh phạt nhảy Bống Bống Bang Bang

Chi Pu bị bé gái 7 tuổi hát siêu đỉnh phạt nhảy Bống Bống Bang Bang

Nội dung: Chi Pu đoán sai tài năng của bé Thục Anh nên đã bị bé phạt phải nhảy bài Bống Bống Bang Bang.