Chỉ 20% iPhone đủ điều kiện thay pin miễn phí

Chỉ 20% iPhone đủ điều kiện thay pin miễn phí

Chỉ 20% iPhone đủ điều kiện thay pin miễn phí

Nội dung: Sau khi Apple chính thức ban hành chính sách trợ giá cho iPhone đời cũ bị làm chậm tốc độ, chỉ có khoảng 20% iPhone tại Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của hãng điện thoại này.