Chết vì ô nhiễm gấp 4 lần tai nạn giao thông

Chết vì ô nhiễm gấp 4 lần tai nạn giao thông

Chết vì ô nhiễm gấp 4 lần tai nạn giao thông

Nội dung: Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, ô nhiễm môi trường mang lại tác hại khôn lường đối với người dân