Châu Đăng Khoa ám chỉ Jack thành công nhờ MẸ NUÔI

Châu Đăng Khoa ám chỉ Jack thành công nhờ MẸ NUÔI

Châu Đăng Khoa ám chỉ Jack thành công nhờ MẸ NUÔI

Nội dung: Châu Đăng Khoa ám chỉ Jack thành công nhờ MẸ NUÔI, khẳng định 'Không cảm được nhạc Jack'