Châu Á chẳng mặn mà với iPhoneX

Châu Á chẳng mặn mà với iPhoneX

Châu Á chẳng mặn mà với iPhoneX

Nội dung: Doanh số bán ra của iPhoneX tại châu Á giảm. Các chuyên gia nhận định iPhoneX không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.