Chàng Vệ Sĩ Và Nàng Siêu Sao

Chàng Vệ Sĩ Và Nàng Siêu Sao

Chàng Vệ Sĩ Và Nàng Siêu Sao

Nội dung: Phim Chuyện Chàng Vệ Sĩ Và Nàng Siêu Sao / Game Maya: Người ta nói rằng con người dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể nào vượt qua được hay chiến thắng trò chơi định mệnh và tình yêu của thượng đế tối cao. Chính vì vậy đôi khi con người ta bước vào những ngã rẻ chẳng thể hiểu được, chẳng thể lý giải được