Chàng trai bị mẹ cô gái 'CHÊ TƠI TẢ' trên show truyền hình 'Hẹn Ăn Trưa'

Chàng trai bị mẹ cô gái 'CHÊ TƠI TẢ' trên show truyền hình 'Hẹn Ăn Trưa'

Chàng trai bị mẹ cô gái 'CHÊ TƠI TẢ' trên show truyền hình 'Hẹn Ăn Trưa'

Nội dung: Trong show truyền hình Hẹn Ăn Trưa, chàng trai bị mẹ cô gái xông lên cắt ngang và buông lời chê tơi tả về sự nghiệp của mình.