Chấn thương của Tuấn Anh nguy hiểm và phức tạp như thế nào?

Chấn thương của Tuấn Anh nguy hiểm và phức tạp như thế nào?

Chấn thương của Tuấn Anh nguy hiểm và phức tạp như thế nào?

Nội dung: Vừa mới trở lại sân cỏ chưa được bao lâu thì Tuấn Anh lại dính thêm 1 chấn thương gối khác. Mặc dù đây là dạng chấn thương do va chạm (contact injury) và không thể lường trước được. Dưới đây sẽ là toàn bộ thông tin về chấn thương của Tuấn Anh.