Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường

Nội dung: 'Câu chuyện kể về Hoàng Thúc Lý Long Tường' là bộ phim tài liệu lịch sử dài 60 phút về hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường ở Hàn Quốc hướng về cội nguồn với cảnh quay ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Sự phiêu bạt của một dòng họ đến 8 thế kỷ vẫn hướng về gốc tích tổ tiên đã gây xúc động không chỉ cho người Việt Nam trong nước mà cả những người dân ở đất nước Hàn Quốc.