Cậu bé giả vờ ngủ khi được bố bế trên tay

Cậu bé giả vờ ngủ khi được bố bế trên tay

Cậu bé giả vờ ngủ khi được bố bế trên tay

Nội dung: Nằm im để bố tưởng rằng mình đã ngủ nhưng thực chất bé trai vẫn đang cười rất tươi.