Cặp vợ chồng tên bão Harvey & Irma gây sốt

Cặp vợ chồng tên bão Harvey & Irma gây sốt

Cặp vợ chồng tên bão Harvey & Irma gây sốt

Nội dung: Một cặp vợ chồng tại Mỹ đang gây được sự chú ý trên cộng đồng mạng bởi có tên trung hợp với 2 cơn bão mạnh nhất tràn vào Mỹ trong nhiều năm qua.