Cập nhật 6h sáng ngày 14/2:  Hà Nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn

Cập nhật 6h sáng ngày 14/2: Hà Nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn

Cập nhật 6h sáng ngày 14/2: Hà Nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn

Nội dung: Hà Nội phát hiện cơ sở làm khẩu trang từ giấy ăn