Cảnh báo: “Tay, chân, miệng” bắt đầu đổ bộ

Cảnh báo: “Tay, chân, miệng” bắt đầu đổ bộ

Cảnh báo: “Tay, chân, miệng” bắt đầu đổ bộ

Nội dung: Bắt đầu từ đầu tháng 8/2017, các bệnh viện tại Tp HCM đã ghi nhận có trung bình 170 ca mắc tay, chân, miệng mỗi tuần.