Cảnh báo: 12 người bị chó dại cắn tử vong

Cảnh báo: 12 người bị chó dại cắn tử vong

Cảnh báo: 12 người bị chó dại cắn tử vong

Nội dung: Trong 3 tháng đầu năm 2017, trên cả nước đã xuất hiện 12 ca tử vong do bị chó dại cắn. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng phòng bệnh dại tại các địa phương.