Cận cảnh phát súng đưa Hoàng Xuân Vinh lên đỉnh Olympic

Cận cảnh phát súng đưa Hoàng Xuân Vinh lên đỉnh Olympic

Cận cảnh phát súng đưa Hoàng Xuân Vinh lên đỉnh Olympic

Nội dung: Khoảng khắc Hoàng Xuân Vinh siết cò ở loạt bắn cuối cùng của chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam Olympic 2016, đi vào lịch sử của Thể thao Việt Nam.