Cận cảnh chương trình Digital 4.0 của Google

Cận cảnh chương trình Digital 4.0 của Google

Cận cảnh chương trình Digital 4.0 của Google

Nội dung: Google triển khai 1 chương trình mang tên Digital 4.0 tại Việt Nam - với mong muốn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển cơ hội kinh doanh trong nền kinh tế số!