“Cắm trại” 10 ngày chỉ để chờ mua iPhone, nét văn hóa mới trong đời sống phương tây

“Cắm trại” 10 ngày chỉ để chờ mua iPhone, nét văn hóa mới trong đời sống phương tây

“Cắm trại” 10 ngày chỉ để chờ mua iPhone, nét văn hóa mới trong đời sống phương tây

Nội dung: Dù còn nhiều ngày nữa thì iPhone 8 mới “lên kệ” tại các cửa hàng nhưng đã có nhiều người “cắm trại” trước 10 ngày để quyết mua bằng được siêu phẩm này.