Cảm ơn U23 Việt Nam! Những ngày giáp tết thật đẹp!

Cảm ơn U23 Việt Nam! Những ngày giáp tết thật đẹp!

Cảm ơn U23 Việt Nam! Những ngày giáp tết thật đẹp!

Nội dung: Tháng chạp năm 2018 đang đi đến những ngày cuối cùng. Có lẽ mọi người cũng đang chuẩn bị để đón ngày tết cổ truyền. Mà thật ra, tết năm nay, đã bắt đầu từ nửa tháng trước. Thậm chí, không khí đó còn ấm áp, cuồng nhiệt hơn cả tết.