Cái kết cho cô gái về từ Daegu livestream 'KHOE' cách trốn cách ly

Cái kết cho cô gái về từ Daegu livestream 'KHOE' cách trốn cách ly

Cái kết cho cô gái về từ Daegu livestream 'KHOE' cách trốn cách ly

Nội dung: Cô livestream khoe "bí quyết" này trên Facebook. "Những người không thông minh là những người đã bị cách ly. Còn những người thông minh như em thì đâu có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não" - cô gái này nói.