Cả TỶ năm mới thấy Hoàng Thùy Linh, Tăng Thanh Hà khoe ảnh bikini nóng bỏng thế này

Cả TỶ năm mới thấy Hoàng Thùy Linh, Tăng Thanh Hà khoe ảnh bikini nóng bỏng thế này

Cả TỶ năm mới thấy Hoàng Thùy Linh, Tăng Thanh Hà khoe ảnh bikini nóng bỏng thế này

Nội dung: Rất ít khi khoe "da thịt" nhưng những sao nữ này một khi đã khoe thì dân tình bấn loạn, suýt xoa không dứt suốt thôi