Bước nhảy ngàn cân: Phiên bản Chí Phèo - Thị Nở trăm ký khiến giám khảo choáng váng

Bước nhảy ngàn cân: Phiên bản Chí Phèo - Thị Nở trăm ký khiến giám khảo choáng váng

Bước nhảy ngàn cân: Phiên bản Chí Phèo - Thị Nở trăm ký khiến giám khảo choáng váng

Nội dung: Chứng kiến màn lột xác của cặp Ngọc Khánh – Huỳnh Mến, lần đầu tiên giám khảo nổi tiếng khó tính - John Huy Trần - đã chấm điểm 10 cho một tiết mục. (Nguồn: vtv.vn)