Bước Nhảy Ngàn Cân 2016

Bước Nhảy Ngàn Cân 2016

Bước Nhảy Ngàn Cân 2016

Nội dung: Bước nhảy ngàn cân là gameshow của VTV3 được thực hiện theo bản quyền của NBC Universal: Dance Your Fat Off. Đây được xem là một trong số các chương trình truyền hình thực tế đặc biệt nhất có sức ảnh hưởng và lan tỏa trên phạm vi toàn thế giới