Bóng chuyền VĐQG: Tre đã già mà măng chưa mọc

Bóng chuyền VĐQG: Tre đã già mà măng chưa mọc

Bóng chuyền VĐQG: Tre đã già mà măng chưa mọc

Nội dung: Một trong những yêu tố để phát triển thể thao bền vững là công tác đào tạo trẻ. Ấy vậy mà nhìn vào giải bóng chuyền VĐQG, người ta vẫn thấy sự “trẻ trung” của các “lão bà”.