Bởi Vì Yêu Em (Because I Love You)

Bởi Vì Yêu Em (Because I Love You)

Bởi Vì Yêu Em (Because I Love You)

Nội dung: Vào đúng ngày cầu hôn, nhà viết nhạc thiên tài Lee Hyun gặp phải tai nạn và ngẫu nhiên trở thành một sứ giả tình yêu. Anh có thể nhập linh hồn của mình vào cơ thể những người khác và với khả năng này, anh đã giúp nhiều người vượt qua khó khăn khi đến với tình yêu. Tuy nhiên anh lại không thể giúp chính mình. (Nguồn: Sưu tầm)