Biệt Tài Tí Hon

Biệt Tài Tí Hon

Biệt Tài Tí Hon

Nội dung: Đây là chương trình tìm kiếm và giới thiệu tài năng nhí trên mọi lĩnh vực, có độ nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay, với độ tuổi từ 3 - 7 tuổi. Cùng sự góp mặt của 4 nghệ sĩ Trấn Thành, Cẩm Ly, John Huy Trần và Thu Trang ở vai trò bình luận viên.