Biện pháp mạnh để phong tỏa, thu hồi tài sản tham nhũng

Biện pháp mạnh để phong tỏa, thu hồi tài sản tham nhũng

Biện pháp mạnh để phong tỏa, thu hồi tài sản tham nhũng

Nội dung: Tại buổi làm việc của Thường trực Ban Bí Thư với Bộ Tư pháp, diễn ra sang nay 17/10, một trong những nội dung được chú ý nhất là vấn đề phong tỏa và thu hồi tài sản tham nhũng.