Bị Rashford cà đểu, Neymar chửi thẳng mặt–M10 bùng nổ rực rỡ vượt kỷ lục CR7

Bị Rashford cà đểu, Neymar chửi thẳng mặt–M10 bùng nổ rực rỡ vượt kỷ lục CR7

Bị Rashford cà đểu, Neymar chửi thẳng mặt–M10 bùng nổ rực rỡ vượt kỷ lục CR7

Nội dung: Hậu trường thể thao - Bị Rashford cà đểu, Neymar chửi thẳng mặt–M10 bùng nổ rực rỡ vượt kỷ lục CR7