Bệnh nhân thứ 100 vẫn tự ý BỎ ĐI LỄ 70 lần trong 14 ngày khi đang CÁCH LY tại nhà

Bệnh nhân thứ 100 vẫn tự ý BỎ ĐI LỄ 70 lần trong 14 ngày khi đang CÁCH LY tại nhà

Bệnh nhân thứ 100 vẫn tự ý BỎ ĐI LỄ 70 lần trong 14 ngày khi đang CÁCH LY tại nhà

Nội dung: TIN NÓNG - Bệnh nhân thứ 100 vẫn tự ý BỎ ĐI LỄ 70 lần trong 14 ngày khi đang 'CÁCH LY' tại nhà