Bé trai ở Đồng Tháp tiên lượng rất xấu, dự kiến chiều 3/1 sẽ kéo trụ rồi cắt từng đoạn để đưa bé ra

Bé trai ở Đồng Tháp tiên lượng rất xấu, dự kiến chiều 3/1 sẽ kéo trụ rồi cắt từng đoạn để đưa bé ra

Bé trai ở Đồng Tháp tiên lượng rất xấu, dự kiến chiều 3/1 sẽ kéo trụ rồi cắt từng đoạn để đưa bé ra

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/be-trai-o-dong-thap-tien-luong-rat-xau-du-kien-chieu-3-1-se-keo-tru-roi-cat-tung-doan-de-dua-be-ra-c13640.htm