BB Trần lên tiếng XIN LỖI sau khi bị 'CHỈ TRÍCH' vì bênh vực 2 thanh niên Hàn

BB Trần lên tiếng XIN LỖI sau khi bị 'CHỈ TRÍCH' vì bênh vực 2 thanh niên Hàn

BB Trần lên tiếng XIN LỖI sau khi bị 'CHỈ TRÍCH' vì bênh vực 2 thanh niên Hàn

Nội dung: BB Trần tiếp tục mất điểm trong mắt người hâm mộ khi gửi lời xin lỗi không có thành ý.