Bắt hacker cướp 280 triệu USD chia cho người nghèo

Bắt hacker cướp 280 triệu USD chia cho người nghèo

Bắt hacker cướp 280 triệu USD chia cho người nghèo

Nội dung: Sẽ không có gì đáng nói nếu Hamza đơn giản chỉ là một hacker. Tuy nhiên, anh lại được mệnh danh là “chàng Robinhood” của giới hacker khi cướp 280 triệu USD rồi chia cho người nghèo.