Bắt đối tượng mạo danh nhân viên y tế tiêm Vacxin giả

Bắt đối tượng mạo danh nhân viên y tế tiêm Vacxin giả

Bắt đối tượng mạo danh nhân viên y tế tiêm Vacxin giả

Nội dung: Tin nóng ngày 17/3 - Bắt đối tượng mạo danh nhân viên y tế tiêm Vacxin giả