"Bão Hoa Hậu" đang ngày càng mạnh lên!

"Bão Hoa Hậu" đang ngày càng mạnh lên!

Nội dung: Lại thêm một cuộc thi sắc đẹp nữa tiếp tục được cấp phép.