Báo động tình trạng dữ liệu ngân hàng bị đánh cắp

Báo động tình trạng dữ liệu ngân hàng bị đánh cắp

Báo động tình trạng dữ liệu ngân hàng bị đánh cắp

Nội dung: Bảo mật trong lĩnh vực ngân hàng luôn là vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc bảo mật thông tin dữ liệu của một số ngân hàng trong nước hiện nay vẫn còn lỏng lẻo.