Bạo động tại Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 150 người bị thương

Bạo động tại Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 150 người bị thương

Bạo động tại Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 150 người bị thương

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 26/2 - Bạo động tại Ấn Độ khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 150 người bị thương